Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6079 82b6 400

simena:

Banc en fonte au motif de cygnes

Reposted bywasnaepuszka
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała? Zygmunt Freud przy niej nie wymyśliłby psychoanalizy, tylko odleciałby w opium albo faszyzm, obydwa antydepresanty były chyba ówcześnie legalne.
— Karpowicz, "Ości"
1263 7122 400
Reposted fromwypierdalac wypierdalac viawasnae wasnae
2050 54fe 400
Reposted fromjestemzero jestemzero
Zerknąłem w lusterko i zobaczyłem, jak stoi samotnie w świetle księżyca, w swoim błękitnym szlafroku i majtkach, skamieniała niczym osobliwy posąg. Poczułem, że bebechy mi się przewracają. Zrobiło mi się niedobrze, ogarnął mnie jakiś dziwny smutek i poczucie, że jestem do niczego. 
Kochałem ją. 
— Bukowski - "Kobiety"
Reposted fromhydrosphere hydrosphere vianewbeginning newbeginning
1967 798e 400
Reposted fromtfu tfu viacynamon cynamon
9998 3c50 400
2750 ef8c 400
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viacynamon cynamon
0921 0fe0 400
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viacynamon cynamon
3757 489a 400
Reposted fromkrzysk krzysk viapuszka puszka
3232 733e 400
Reposted fromanananana anananana viacynamon cynamon
5145 d1bb 400
Reposted frommanxx manxx viaeirena eirena
4913 fb24 400

oncewerewomen-inmotion:

Flower power

Reposted fromamatore amatore viabrzask brzask
0172 7a63 400
Reposted fromjestemzero jestemzero viaatramentovva atramentovva
5242 8457 400
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl